V marci aj apríli 2021 trénujeme stále online..

*Individuálne tréningy sú v ponuke na základe dohody