V januári 2021 trénujeme opäť online

*Individuálne tréningy sú v ponuke na základe dohody