Rozvrh na šk.rok 2023/2024

DEVÍN

ZŠ Kremeľská 2, Devín (iba pre deti navštevujúce školu)

Pondelok a streda

15:00-17:00

DEVÍNSKA NOVÁ VES

ZŠ Ivana Bukovčana 3, malá telocvičňa
(vstup zozadu od tenisových kurtov)

Utorok

15:30-17:30 pokročilí a súťažné deti

17:30-19:00 začiatočníci

Piatok

16:00-17:00 začiatočníci

17:00-19:00 pokročilí

17:00-20:30 súťažné deti

*Individuálne tréningy sú v ponuke na základe dohody