Rozvrh na šk.rok 2022/2023

DEVÍN

ZŠ Kremeľská 2, Devín (iba pre deti navštevujúce školu)

Pondelok a streda

15:00-17:00

DK Devín, Rytierska 2

Pondelok a streda

17:30-18:30

DEVÍNSKA NOVÁ VES

ZŠ Ivana Bukovčana 3, malá telocvičňa
(vstup zozadu od tenisových kurtov)

Utorok

16:00-18:00 pokročilí a súťažné deti

18:00-19:00 začiatočníci

Piatok

16:00-17:30 začiatočníci

17:30-19:30 pokročilí

17:30-20:30 súťažné deti

*Individuálne tréningy sú v ponuke na základe dohody