Aktuálny rozvrh na šk.rok 2021/2022

Devínska Nová Ves

ZŠ Ivana Bukovčana 3, malá telocvičňa (vstup zozadu od tenisových kurtov)

Utorok:

16:00-18:00 pokročilí

18:00-19:00 začiatočníci – 2015 a staršie

Piatok:

17:00-18:00 začiatočníci – 2017 a 2018

18:00-19:00 začiatočníci – 2016

19:00-20:00 pokročilí

Devín

ZŠ Kremeľská 2 (iba pre deti navštevujúce školu)

Pondelok a streda

14:45-16:45 – pokročilí

Piatok

14:30-15:30 – začiatočníci (škôlka)

DK Devín, Rytierska 2 (iba pre deti s trvalým pobytom v Devíne)

Pondelok a streda

17:10-18:10

*Individuálne tréningy sú v ponuke na základe dohody